Oficjalny dystrybutor Pico Technology
 x 

0 produktów
Model PicoScope
2-kanałowy 2204A 2205A   2206B   2207B 2208B
4-kanałowy     2405A   2406B 2407B 2408B
2-kanałowy MSO     2205A MSO   2206B MSO 2207B MSO 2208B MSO
Oscyloskop - parametry osi pionowej (wejścia analogowe)
Pasmo 10 MHz 25 MHz 50 MHz 70 MHz 100 MHz
Czas narastania (obliczony) 35 ns 14 ns 7 ns 5 ns 3.5 ns
Rozdzielczość pionowa 8 bitów
Zwiększona rozdzielczość pionowa do 12 bitów
Zakresy napięć wejściowych ± 20 mV, ± 50 mV, ± 100 mV, ± 200 mV, ± 500 mV, ± 1 V, ± 2 V, ± 5 V, ± 10 V, ± 20 V ± 50 mV, ± 100 mV, ± 200 mV, ± 500 mV, ± 1 V, ± 2 V, ± 5 V, ± 10 V, ± 20 V
Czułość wejściowa
(10 podziałek pionowych)
10 mV / dz do 4 V / dz 4 mV / dz do 4 V / dz
Sprzężenie wejścia AC / DC
Złącze wejściowe BNC (F)
Parametry wejściowe 1 MΩ ± 1% ∥ 14 pF ± 2 pF 1 MΩ ± 1% ∥ 16 pF ± 1 pF
Zakres ofsetu analogowego
(Regulacja pozycji pionowej)
Żaden ±250 mV (zakresy 20 mV do 200 mV)
±2,5 V (zakresy 500 mV do 2 V)
±25 V (zakresy 5 V do 20 V)
Dokładność regulacji ofsetu N / A ±1% ustawionego offsetu, doliczana do dokładności DC
Dokładność DC ±3% pełnej skali ±200 μV
Ochrona przed przepięciem ±100 V (DC + AC szczytowe)
Oscyloskop - parametry osi pionowej (wejścia cyfrowe, dotyczy tylko oscyloskopów MSO)
Kanały wejściowe 16 kanałów (2 porty po 8 kanałów każdy)
Gniazda wejściowe Raster 2,54 mm, złącze 10 x 2
Maksymalna częstotliwość wejściowa 100 MHz (200 Mb/s)
Minimalna wykrywalna szerokości impulsu 5 ns
Impedancja wejściowa 200 kΩ ±2% ∥ 8 pF ±2 pF
Dynamiczny zakres wejściowy ± 20 V
Próg cyfrowy ± 5 V
Ochrona przed wysokim napięciem ± 50 V
Próg dla grup Dwa niezależne ustawienia progów dla obu portów: Port 0 (D0 do D7), 1 port (D8 do D15)
Wybór typu progu TTL, CMOS, ECL, PECL, zdefiniowane przez użytkownika
Dokładność progu portu ± 350 mV (włącznie z histerezą)
Histereza <± 250 mV
Minimalne wahania napięcia wejściowego 500 mV pk-pk
Przesunięcie kanał do kanału typowo 2 ns
Minimalna szybkość narastania napięcia na wejściu (slew rate) 10 V/µs
Oscyloskop - parametry osi poziomej
Maksymalna częstotliwość próbkowania (w czasie rzeczywistym) * 100 MS / s 200 MS / s 500 MS / s 1 GS / s
Odpowiednik częstotliwość próbkowania (tryb ETS) 2 GS / s 4 GS / s 5 GS / s 10 GS / s
Maksymalna częstotliwość próbkowania ( USB Streaming ) 1 MS / s 1 MS / s 9.6 MS / s
Najkrótsza podstawa czasu 10 ns / div 5 ns / dz 2 ns / div 1 ns / dz
Najdłuższa podstawa czasu 5000 s / div (ok 14 godzin na ekran (przebieg) w widoku rejestratora)
Bufor pamięci ( tryb blokowy ) * 8 kS 16 kS 48 kS 32 MS 64 MS 128 MS
Bufor pamięci ( tryb USB Streaming ) 100 MS (podzielony między aktywne kanały)
Bufor przebiegów 10 000
Maksymalna liczba przebiegów na sekundę 2000 80 000
Początkowa dokładność podstawy czasu ±100 ppm ±50 ppm
Dryf podstawy czasu ± 5 ppm / rok
Jitter próbki typowo 30 ps RMS typowo 20 ps RMS typowo 3 ps RMS
Próbkowanie ADC Jednoczesny Jednoczesny

* Maksymalna częstotliwość próbkowania i pamięć buforowa są dzielone pomiędzy aktywnymi kanałami. W modelach MSO każda grupa 8 wejść liczy się jako jeden kanał.  Maksymalna częstotliwość próbkowania na kanałach cyfrowych MSO wynosi 500 MS/s.

Parametry dynamiczne
Przesłuchu (pełne pasmo, równe przedziały) Lepsze niż 200: 1 Lepsze niż 300: 1
Zniekształcenia harmoniczne < -50 dB przy 100 kHz wejście w pełnej skali
SFDR (100 kHz, wejście w pełnej skali, typowo) > 52 dB ± 20 mV Zakres:> 44 dB
± 50 mV i wyższy zakres:> 52 dB
Zakłócenia <150 μV RMS
(zakres ±50 mV)
<220 μV RMS
(zakres ± 20 mV)
<300 mV RMS
(± 20 Zakres mV)
Płaskość pasma +0,3 dB, -3 dB od DC do pełnego pasma
Wyzwalanie
Źródła wyzwalania Kanał A, B, C, D, każdy kanał cyfrowy MSO
Tryby wyzwalania Brak, auto, powtarzanie, pojedynczy brak, auto, powtarzanie, pojedynczy, szybkie wyzwalanie (segmentacja pamięci)
{0}Zaawansowane wyzwalanie{/0} {1}*{/1} Zboczem, zakresem, szerokością impulsu, zakresem szerokości pulsu, spadkiem napięcia, zakresem spadku napięcia, interwałem, warunkiem logicznym Zboczem, zakresem, szerokość impulsu, zakresem szerokości puls, spadkiem napięcia, zakresem spadku napięcia, interwałem, runt pulse, warunkiem logicznym
Rodzaje wyzwalania, ETS Zboczem narastającym lub opadającym Zboczem narastającym lub opadającym (tylko kanał A)
Czułość wyzwalania w czasie rzeczywistym Cyfrowe wyzwalanie zapewnia 1 LSB dokładność dla pełnego pasma
Czułość wyzwalania, ETS Typowo 10 mV p-p  (przy całym paśmie)
Maksymalny pre-trigger 100% wielkości przechwytywania
Maksymalny post-trigger 4 mld próbek
Czas uzbrajania triggera w trybie szybkiego wyzwalania N / A <2 μs na najszybszej poodstawie czasu <1 μs na najszybszej podstawie czasu
Max. liczba przebiegów w trybie szybkiego wyzwalania N / A 96 10 000
Generator funkcyjny
Standardowe sygnały wyjściowe Sinus, kwadrat, trójkąt, napięcie DC, rampa, sinc, Gaussa, pół-sinusoidalnego
Sygnały wyjściowe pseudolosowe Brak Biały szum, PRBS
Standardowa częstotliwość sygnału DC 100 kHz od DC do 1 MHz
Tryb Sweep Góra, dół, podwójny z możliwością wyboru częstotliwości start/stop oraz wartości kroku
Wyzwalanie Brak Swobodne, lub od 1 do 1 mld zliczonych cykli przebiegu lub  przemiatań częstotliwości. Uruchamiany przez wyzwolenie oscyloskopu lub ręcznie.
Dokładność częstotliwości wyjściowej Dokładność podstawy czasu oscyloskopu ± rozdzielczość częstotliwości wyjściowej
Rozdzielczość częstotliwości wyjściowej <0,02 Hz <0,01 Hz
Zakres napięcia wyjściowego ± 2 V
Regulacja napięcia wyjściowego Każda wartość amplitudy i ofsetu z zakresu ± 2 V
Płaskość amplitudy (typowo) <1 dB do 100 kHz typowo < 0,5 dB do 1 MHz
Dokładność DC ± 1% pełnej skali
SFDR (typowo) > 55 dB przy 1 kHz fali sinusoidalnej na pełną skalę > 60 dB przy 10 kHz fali sinusoidalnej na pełną skalę
Typ złącza Gniazdo BNC na tylnym panelu. Impedancja wyjściowa 600 Ω
Ochrona przed przepięciem ± 20 V
Generator arbitralny
Częstotliwość odświeżania 1.548 MHz 20 MHz
Rozmiar bufora 4 ks 8 kS 32 kS
Rozdzielczość 12 bitów
Pasmo > 100 kHz > 1 MHz
Czas narastania (10% do 90%) <2 μs < 120 ns
Analizator widma
Zakres częstotliwości od DC do wartości szerokości analogowego pasma wybranego modelu oscyloskopu
Tryby wyświetlania Magnitude, średnia, peak hold
Typy okien Prostokątne, Gaussa, Trójkątne, Blackman'a, Blackman-Harris'a, Hamminga'a, Hann'a, Flat-top
Liczba punktów FFT Wybierany od 128 do połowy dostępnej pamięci bufora w kompetencji 2, do maksymalnie 1 048 576 punktów
Kanały matematyczne i filtry programowe
Funkcje −x, x+y, x−y, x*y, x/y, x^y, sqrt, exp, ln, log, abs, norm, sign, sin, cos, tan, arcsin, arccos, arctan, sinh, cosh, tanh, freq, derivative, integral, min, max, average, peak, delay
Filtry programowe Górnoprzepustowy, dolnoprzepustowy, bandpass, bandstop
Operandy A, B (kanały wejściowe), C, D (kanały wejściowe, tylko modele 4-kanałowe), T (czas), przebiegi referencyjne, stałe, PI, kanały cyfrowe (tylko modele MSO)
Pomiary automatyczne
Tryb oscyloskopu AC RMS, true RMS, frequency, cycle time, duty cycle, DC average, falling rate, rising rate, low pulse width, high pulse width, fall time, rise time, minimum, maximum, peak to peak
Tryb analizatora widma Frequency at peak, amplitude at peak, THD dB, SNR, SINAD, SFDR,total power, average amplitude at peak, THD %, THD+N, IMD
Statystyka Minimum, maksimum, średnia i odchylenie standardowe
Dekodowanie protokołów komunikacji szeregowej
Protokoły 1-Wire, arinc 429, CAN, DCC, DMX512, FlexRay, Ethernet 10Base-T, USB 1.1, I²C, i²s, LIN, PS / 2, SPI, wysłanych UART / RS-232 (w zależności od szerokości pasma i częstotliwości próbkowania wybranego modelu oscyloskopu)
Testowanie z maską
Generowanie maski Numerycznie (automatycznie) lub graficznie (manualnie)
Statystyka Pozytywnie / negatywnie, Ilość błędów, całkowita liczba
Dostępne akcje w przypadku wyniku unegatywnego Beep, odtwarzanie dźwięku, zatrzymanie przechwytywania, zapisywanie przebiegu, uruchomienie generatora przebiegów / AWG, uruchomienie pliku wykonywalnego
Parametry wyświetlania
Interpolacja Liniowa lub sin (x)/x
Tryby obwiedni/poświaty Kolor cyfrowy, intensywność analogowa, niestandardowy, szybki albo brak
SDK / API szczegóły i specyfikacja techniczna dla klientów piszących własne oprogramowanie
Dołączone sterowniki 32 i 64-bitowe sterowniki dla Windows 7, 8 i 10
Sterowniki Linux
Sterowniki dla Mac OS X
Przykładowe kody C, C #, Excel VBA, VB.NET, LabVIEW, MATLAB
Maksymalna częstotliwość próbkowania przy USB Streaming * 1 MS / s 5 MS / s 31 MS / s
Bufor pamięci w trybie transmisji strumieniowej USB * Ograniczona tylko przez PC
Bufor pamięci segmentowej * N / A 96 128000 256000 512000

* Parametry osiągalne przy użyciu sterowników / napisaniu własnego oprogramowania. Patrz sekcja powyżej [Oscyloskop - parametry osi poziomej] - parametry osiągalne przy użyciu oprogramowania PicoScope 6.

Informacje dodatkowe
Zawartość paczki Oscyloskop PicoScope serii 2000
2 lub 4 przełączane 10:1 / 1:1 sondy pomiarowe (z wyjątkiem modeli PicoScope 2204A / 2205A, gdy zakupione wersje bez sond pomiarowych)
Kabel cyfrowy TA136 (tylko modele MSO)
2 x TA139 Zestaw 10 klipów testowych (tylko modele MSO)
Kabel USB
Oprogramowanie na CD
Skrócona instrukcja uruchomienia
Połączenie z komputerem USB 2.0 (USB 3.0 / 3.1 kompatybilny).
Wymagania dotyczące zasilania Zasilany z portu USB
Wymiary
(włącznie z gniazdami i stopkami)
142 x 92 x 18,8 mm 130 x 104 x 18.8 mm
Waga <0,2 kg (7 uncji)
Zakres temperatur przechowywania 0 ° C do 50 ° C
Zakres temperatur pracy dla
gwarantowanej dokładności
15 ° C do 30 ° C
Zakres temperatur przechowywania -20 ° C do +60 ° C
Zakres wilgotności pracy 5% do 80% bez kondensacji
Zakres wilgotności przechowywania 5% do 95% bez kondensacji
Zakres wysokości do 2000 m
Stopień zanieczyszczenia 2
Certyfikaty bezpieczeństwa Zaprojektowany zgodnie z EN 61010-1:2010
Informacje środowiskowe RoHS, WEEE
Certyfikaty EMC Testowane zgodnie z EN61326-1: 2013 i FCC Part 15 Subpart B
Oprogramowanie w zestawie PicoScope 6 dla systemu Microsoft Windows 7, 8 i 10
32-bitowe i 64-bitowe SDK dla systemu Windows 7, 8 i 10
32-bitowe i 64-bitowe programy przykładowe (C, Microsoft Excel VBA, LabVIEW)
Darmowe oprogramowanie do pobrania PicoScope 6 (beta) dla systemu Linux i OSX . Należy pamiętać, że wersja beta PicoScope nie masz jeszcze funkcje testowania z maską czy funkcji kanałów matematycznych.
SDK (beta) dla systemu Linux i OS X
Obsługiwane języki Uproszczony chiński, czeski, duński, holenderski, angielski, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, włoski, japoński, koreański, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, hiszpański, szwedzki, turecki

Kontakt Pico Polska

Adres:
ul. Heroldów 10B lokal nr 61
01-991 Warszawa

E-Mail:
info@picopolska.pl

Telefony:
+48 22 266 00 24
+48 533 676 868 (gsm)

O Pico Technology

Pico Technology jest firmą zajmującą się projektowaniem urządzeń pomiarowych i rejestrujących współpracujących z komputerami klasy PC już od ponad 25 lat. W roku 1991 firma zaprezentowała swoją pierwszą przystawkę pomiarową mieszczącą się we wtyczce LPT.